Ανθολόγιο γεγονότων, αναμνήσεων και ειδήσεων από τα χρόνια της Κατόχης