Εορτή της υπό των Αθηναίων κατά την 10 Ιουνίου του 1822 γενομένης αλώσεως της Ακροπόλεως Αθηνών