Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ 1920

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ 1920. Δωρεά της κ. Αθηνάς Κακαβογιάννη, μέλους του «Συλλόγου των Αθηναίων»

1. Κακαβογιάννης Ιωάννης, Εφέτης Φ.Δ.
2. Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος, Επιθεωρητής Τραπέζης Ελλάδος
3. Ευστρατίου Αναστάσιος, Δικηγόρος
4. Γρηγορόπουλος Σταμάτιος, Συμβολαιογράφος
5. Τράμπος Γεώργιος, Αντεισαγγελεύς Εφετών
6. Πατρονικόλας Αντώνιος, Δικηγόρος
7. Λυμπερόπουλος Ιωάννης, Επιθ. Επαγγ. Εκπαιδευτηρίων
8. Λαγάνας Άγγελος, Τμηματάρχης Υπ. Συγκοινωνιών
9. Σάχνικας Γεώργιος, Δικηγόρος
10. Σιορβανές Περίανδρος, Διευθυντής Εμπορικής Τραπέζης
11. Κούκης, Καθηγητής Μαθηματικών
12. Παπακώστας Άγγελος, Καθηγητής Φιλολογίας
13. Αναγνωσταράς Αντώνιος
14. Πωλογιώργης Θεμιστοκλής, Επιχειρηματίας
15. Μαρκοπουλιώτης Κ., Χημικός
16. Χρυσοχόου, Επιθ. Υπ. Εθν. Οικονομίας
17. Κατράκης Ιωάννης, Χημικός
18. Στελλάκης
19. Μηλιώτης Ιωσήφ, Επιχειρηματίας
20. Οικονόμου Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων
21. Κατσούλης Πάνος, Χημικός
22. Νίτης Ιωάννης, Εθνική Τράπεζα
23. Γιαννακόπουλος Ν., Εθνική Τράπεζα
24. Δαμήλος, Εθνική Τράπεζα
25. Παπαθέου Αλέξανδρος, Ειρηνοδίκης
26. Φούφας Παναγιώτης, Κτηματική Τράπεζα
27. Μπαρλιάκος, Δικηγόρος
28. Χριστοδουλίδης Χρήστος, Αξιωματικός Ναυτικού
29. Ζολώτας Ξενοφών, Καθηγητής Πανεπιστημίου
30. Τσιρίμπας Ιωάννης
31. Λελάκης, Αξιωματικός Ναυτικού
32. Αρμυριώτης Κωνσταντίνος, Αντεισαγγελεύς Εφετών
33. Λεβαντάς Ιωάννης, υπάλληλος ΤΑΚ
34. Παμπούκας Απόστολος, Δικηγόρος

ΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ

1. Παπαθέου Αλέξανδρος, Ειρηνοδίκης
2. Παλαιοδημόπουλος Ευάγγελος, Αντ/ρχος
3. Χατζηανδρέου Εμμανουήλ, Διοικ. Εθνικής Ασφαλιστικής
4. Κούρτοβικ Ιωάννης, Ασφαλιστής
5. Μαρκοπουλιώτης Δ., Εθνικό Τυπογραφείο
6. Δημητρίου (;)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ

Ξ. Λαμπρίδης, Γυμνασιάρχης
Γ. Λώλος, Καθηγητής Φιλολογίας
Χιωτέλλης, Καθηγητής Φιλολογίας
Δελένδας, Καθηγητής Θεολογίας
Καραντάνης, Καθηγητής Μαθηματικών
Αθανασόπουλος, Καθηγητής Φυσικών
Μητσόπουλος, Καθηγητής Γυμναστικής
Ιωαννίδης, Καθηγητής Φιλολογίας
Λαμπρόπουλος, Καθηγητής Φιλολογίας