ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

Μες στα βάθη του μυαλού μου

περπατούν τα περασμένα·

προχωρούν αργά, πιασμένα

σ’ ένα γύρο, στη σειρά·

προχωρούν αργά, πιασμένα

χώρια, κι όμως ταιριασμένα

-σα να τα κινεί, δεν ξέρω

ποιά θανάσιμη χαρά!

 

Ν. ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ