Αίσιον και ευτυχές το νέον έπος

Γράφει ο Πετροπολιτικός