Χρόνια Πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη!

Επιστολικό δελτάριο από τη Συλλογή Αγγελή Παπαγγελή του «Συλλόγου των Αθηναίων»

Επιστολικό δελτάριο «Έτη Πολλά Ελένη», Συλλογή Αγγελή Παπαγγελή «Σύλλογος των Αθηναίων».