Δεν είχαμε εφέτος ένα ευ έτος

Γράφει ο Πετροπολιτικός