Δύο νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο μας

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δύο πρώτων πιστοποιημένων παιδικών χαρών που βρίσκονται η μία στην οδό Ιθάκης και η άλλη στην οδό Δαβάκη στην Κερατέα, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών (320.000€), του Πράσινου Ταμείου (105.5000€) και από ίδιους πόρους (100.000€).

Η κατασκευή των νέων παιδικών χαρών έγινε σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και με ασφαλή υλικά για τα παιδιά. Τοποθετήθηκαν νέα μαλακά δάπεδα υψηλής ποιότητας, καθιστικά και κατάλληλη περίφραξη, εγκαταστάθηκαν πρωτότυπα όργανα και παιχνιδοκατασκευές και ο φωτισμός των χώρων έγινε με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: “Οι Παιδικές Χαρές είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών μας. Με το συντονισμό και την εποπτεία της Αντιδημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής Δήμητρας Πάλλη και τη συνδρομή των υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών μας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε δύο παιδικές χαρές υψηλότατων προδιαγραφών μέσα σε ένα μόνο χρόνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού προμήθειας του εξοπλισμού και χωρίς καθυστερήσεις. Είναι οι πρώτες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο μας για νήπια, παιδιά έως 12 ετών και για ΑμεΑ. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της τρίτης παιδικής χαράς στην Κερατέα και αναμένεται η αναβάθμιση και ανακατασκευή των παιδικών χαρών στο Λαύριο, ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου μας να μπορούν να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά. Επιπλέον ετοιμάζουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών που θα ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισής τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παροχών κοινής χρήσης για τους πολίτες μας.”

Η λειτουργία των νέων Παιδικών Χαρών θα ξεκινήσει με τη λήξη των μέτρων της Πολιτείας για την πρόληψη της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.