Εδώ Πολυτεχνείο, εκεί Πολυτεχνείο

Γράφει ο Πετροπολιτικός