Ειδήσεις μας κι η δύσις τους. Brexit ή Βorisexit. ΗΠΑ, ξείπα, χτύπα!

Γράφει ο Πετροπολιτικός