Έλα δα, ποιά; Ελλάδα πιά!

Γράφει ο Πετροπολιτικός