Εορταστικόν αλφαβητικόν ενθύμιον

Γράφει ο Πετροπολιτικός