Φίλα τα φύλλα τα φθινοπωρινά και φύλα τα καλά

Γράφει ο Πετροπολιτικός