Φτερά και άνθη διά την κομψότητα της κεφαλής.

Σπάνια υπερπολυτελής έγχρωμη λιθογραφία του 1915