«Φτερά και άνθη διά την κομψότητα της κεφαλής»

Σπάνια υπερπολυτελή έγχρωμη λιθογραφία του 1915