Ήγγικεν η ώρα, σε όλη τη χώρα, εκλογές τώρα

Γράφει ο Πετροπολιτικός