Ιουδαϊκές και Εβραϊκές Επιγραφές στην Ελλάδα

 

 

Πολύτιμη επιστημονική έκδοση για τη χώρα μας παραδίδει στη δημοσιότητα το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ) και αφορά στην περίοδο από τα τέλη 4ου αι. π.κ.ε./π.Χ. – 15ο αιώνα. Υπό τον τίτλο «Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae, Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών, από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα» (Επιμέλεια: Ζ. Μπαττίνου), το επιγραφικό σύνταγμα εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΜΕ, τα οποία εστιάζουν στην καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση των άυλων και υλικών τεκμηρίων του αρχαιολογικού και ιστορικού παρελθόντος των Ελλήνων Εβραίων.
Η έντυπη έκδοση στοχεύει στη συγκέντρωση του συνόλου των επιγραφικών τεκμηρίων εβραϊκού ενδιαφέροντος ή περιεχόμενου, που απαντούν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο. Η γεωγραφική κατανομή και διαίρεση του σώματος των ιουδαϊκών και εβραϊκών επιγραφών ακολούθησε κατά κύριο λόγο τον τόπο φύλαξης των επιγραφών, με στόχο την διευκόλυνση των ερευνητών και μελετητών. Κάθε επιγραφή συνοδεύεται, εκτός από τη φωτογραφική αποτύπωσή της, και από το αντίστοιχο λήμμα της, το οποίο διαρθρώνεται σε επιμέρους πεδία καταγραφής.
Η έκδοση απευθύνεται τόσο στο γενικό ενδιαφερόμενο κοινό, εξυπηρετώντας την ιστορική καταγραφή και τεκμηρίωση της μακραίωνης παρουσίας, αλλά και της διασποράς των εγκαταστάσεων των Εβραίων στον ελλαδικό χώρο, όσο και στο ειδικό κοινό αρχαιολόγων, ιστορικών, εκπαιδευτικών, επιστημόνων και μελετητών. Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές των κκ. Αλίκης και Νόρας Μπενρουμπή, καθώς και του Προέδρου του ΔΣ του ΕΜΕ, κ. Σαμουήλ (Μάκη) Μάτσα, αντίστοιχα.
Τελική επιδίωξη είναι το πόνημα αυτό να εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή, αποκτώντας την ευελιξία των άυλων πολιτιστικών αγαθών, ενώ το ΕΜΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια έκθεση επιλεγμένων επιγραφικών τεκμηρίων με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο άμεσο μέλλον.