ΛΥΠΗΜΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΑ

 

Φωτογραφία Φίλιππου Μπούκα (1960)

Της γειτονιάς της φτωχικής

γυρίζει ο νους μου τα στενά,

τα λυπημένα δειλινά

στοχάζομαι της Κυριακής.

……………………………………….

Όλα σταμάτησαν εκεί,

Αργεί πολύ ναρθεί η βραδιά…

Πως έχω την ψυχή βαρια,

το δειλινό την Κυριακή.

 

Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ