Αποφάσεις για το παλαιό Λυσσιατρείο και απολυμαντήριο της Ιεράς Οδού

Η όψη του κτιρίου του παλαιού Λυσσιατρείου προς την Ιερά Οδό.

Την από κοινού αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος κτιρίων του Παλαιού Λυσσιατρείου και Απολυμαντηρίου, στην Ιερά Οδό 84, περιλαμβάνει Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Περιφέρεια θα διαθέσει το χώρο, ο οποίος έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της, για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών και τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου.
Η σύμβαση περιλαμβάνει την ίδρυση ενός «Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων», το οποίο θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών. Θα υλοποιεί τη Στρατηγική Ανάπτυξης και Αναβάθμισης του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής και θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Επίσης, θα στηρίξει τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα των νέων και η επώαση νέων ιδεών, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, η γαστρονομία, ο αγροτουρισμός. Παράλληλα θα προωθηθεί η βιωματική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, ενώ θα υλοποιηθεί μια πληθώρα δράσεων πολιτισμού, όπως η σύνδεση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με την παράδοση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς η καθιέρωση ειδικών ημερίδων και εκδηλώσεων.
Η αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμίνα Κυπριανίδου τόνισε ότι η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική της Περιφέρειας που στόχο έχει τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με καταξιωμένα Δημόσια Τεχνολογικά, Εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.