Με ένα τένις σήμερα κι ενατένιση στο αύριο

Γράφει ο Πετροπολιτικός