Μέγα Χαρτοπωλείον Δημ. Χ. Τερζόπουλου

Διαφημιστική καταχώρησις (1906)

Διαφημιστική καταχώρησις (1906) του «Μέγα Χαρτοπωλείου Δημ. Χ. Τερζόπουλου»

 

Κατάστημα «Μέγα Χαρτοπωλείου Δημ. Χ. Τερζόπουλου» επί της οδού Σταδίου την ίδια εποχή.