Στο Εστιατόριο. Μεσημεριανή σίτιση υπό το άγρυπνο βλέμμα των εποπτών.