Στο Επιπλοπωλείο. Προϊόντα έτοιμα προς πώληση. Θαυμάσιες δημιουργίες που έφθαναν σε όλα σχεδόν τα σπίτια των Αθηνών.