Άποψη αίθουσας διδασκαλίας. Σε ώρα καλλιγραφίας. Ο εξοπλισμός της αίθουσας χαρακτηριστικός της εποχής.