Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ!

Ο Ελληνικός Επιτάφιος ξεπερνά το συμβολικό, θρησκευτικό και λατρευτικό περιεχόμενό του. Δοκιμάζει τα ανθρώπινα αισθήματα και ταιριάζει με τα κελεύσματα της φύσης. Είναι το γύρισμα από το σκοτάδι στο Φως, το πέρασμα από το χειμώνα στην άνοιξη. Εξαγνίζει και φορτίζει τις παιδικές ψυχές με συναισθήματα. Εφέτος στην Αγία Σοφία του Μεροπείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με τους κεκανονισμένους περιορισμούς. Καλή Ανάσταση!