Ο Ναός του Ηφαίστου

Δεκαετία 1950

Ο Ναός του Ηφαίστου, δεκαετία 1950. Αρχείο Γεωργίου Χιώτη, Συλλογές «Συλλόγου των Αθηναίων»