Ψήφισμα της Εταιρείας Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας

Για τον θάνατο του Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ Γεωργίου Βαρουφάκη

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2021,

Το ΔΣ της Εταιρείας Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, κατά την διαδικτυακή συνεδρία της 29.09.2021, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.

Με το θάνατο του Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Επίτιμου Μέλους της Εταιρείας

Ο επιστημονικός κόσμος της Χώρας χάνει έναν πολύτιμο ερευνητή της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, και έναν Συνάδελφο με παραδειγματικό επιστημονικό ήθος.

Στη μνήμη του, η ΕΔΑΒυΤ καταθέτει 300 ευρώ υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού.

Για το ΔΣ,

ο Πρόεδρος

Θ. Π. Τάσιος