Σ’ όλο τον Σαρωνικό κόλπο, solo τον σαρώνει η COSCO

Γράφει ο Πετροπολιτικός