ΣΩΣΤΕ Τ’ ΑΓΡΑΦΑ!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μίλησε» για τις ΑΠΕ και εγείρει θέματα νομιμότητας.

Τονίζει ειδικότερα, με απάντησή της-έγγραφο της από 8/4/2019 επί σχετικής

καταγγελίας από 4/2/2019 των Τοπικών Συλλογικών Φορέων και Κτηνοτρόφων,

ότι η έγκριση εγκατάστασης αυτών γίνεται χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως από την Ελλάδα ως όφειλε Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα έχει υπόψη του αυτά το Συμβούλιο Επικρατείας και τα άλλα αρμόδια Εθνικά δικαστήρια που πρέπει να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή αυτή Νομοθεσία που υπερέχει της Εθνικής σε κάθε περίπτωση που τίθεται ενώπιον τους και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις Εθνικές Αρχές;

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία κατά της Ελλάδας για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων ΑΠΕ αφού δεν προηγήθηκε η παραπάνω Στρατηγική Μελέτη, με αποτέλεσμα να χωροθετούνται ΑΠΕ σε ακατάλληλες περιοχές όπως η περίπτωση των Αγράφων – που εντάσσεται στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000- και σχετικά με την προστασία των Οικότοπων όμοια.

ΝΑΙ στην Αειφόρο Ανάπτυξη.

ΟΧΙ στην καταστροφή του περιβάλλοντος, της υγείας και των ανθρώπινων (παραγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών).

ΣΩΣΤΕ Τ’ ΑΓΡΑΦΑ!

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του ευρυτανικού Περιβάλλοντος

ΔΙΚΤΥΟ Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

Σύλλογος Απανταχού Βραγγιανιτών «ο Αι Γιάννης ο Θεολόγος»

Σύλλογος Απεραντίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σύλλογος Απανταχού Πρασσιωτών «Το Κυπαρίσσι»

Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών

Πολιτιστικός Σύλλογος Κουστέσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου

Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλαρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναστάσιος Γόρδιος»

Σύλλογος Δεντριωτών «Άγιος Αντώνιος», Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων

 

Γίνε και εσύ κρίκος στην αλυσίδα για την διάσωση των Αγράφων

Ψηφίζοντας στο παρακάτω σύνδεσμο/link:

http://bit.ly/SAVEAGRAFA-AVAAZ