Συνταξιοδοτικό, ναι ανταξιοδοτικό. Αληθολογία, όχι μυθολογία.

Γράφει ο Πετροπολιτικός