Το πρώτο θέατρο του Νέου Φαλήρου (1873): Το δημιούργησε η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Το πρώτο θέατρο του Νέου Φαλήρου (1873): Το δημιούργησε η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου

Δημοσιεύθηκε στον Τύπο το 1926[1] Όταν εις το Νέον Φάληρον ηγέρθη το…

Μεταβείτε στο άρθρο: Το πρώτο θέατρο του Νέου Φαλήρου (1873): Το δημιούργησε η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου