«Θερμές ευχές»

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ

Επιστολικό δελτάριο. Συλλογή Εφήμερων Αγγελή Παπαγγελή, Σύλλογος των Αθηναίων.