Το «βάσανο»… του κορσέ

Εσωφόρια πολυτελείας στην οδό Φιλελλήνων, διαφήμιση του 1906