Τριήμερο διεθνές συνέδριο

The Birth of Contemporary Europe: World War I, Music and the Arts

 

Τριήμερο διεθνές συνέδριο (9-11/11) με θέμα «The Birth of Contemporary Europe: World War I, Music and the Arts» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θεμάτων, σχετικών με την μουσική και τις τέχνες κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το τέλος του. Συμμετέχουν 37 ομιλητές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι θα αναλύσουν μουσικολογικά και ιστορικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και με την καλλιτεχνική δημιουργία εκείνης της περιόδου. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.