Διόδια, τριώδια, τετράδια

Γράφει ο Πετροπολιτικός