Χωρίς κατηγορία

Αττική Τοπογραφία

Η έκδοση, σε ηλεκτρονική και σχολιασμένη μορφή, της «Αττικής Τοπογραφίας» του Δημητρίου Χατζόπουλου (1872-1936), είναι έργο γιγαντιαίο και πολυεπίπεδο. Γιγαντιαίο…

Μεταβείτε στο άρθρο: Αττική Τοπογραφία