ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ (1929)

Η εφημερίδα μου εζήτησε να κάμω την παρουσίασιν της νέας ταινίας της Δαγ-Φιλμ, που φέρει το όνομά μου και που…

Μεταβείτε στο άρθρο: Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ (1929)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

IΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ (1929)

 Το ληστρικόν πνεύμα δεν κατοικεί, ως φαίνεται, αποκλειστικώς στα ελληνικά βουνά. Κατοικεί και στον ελληνικόν κάμπον. Με την διαφοράν, ότι…

Μεταβείτε στο άρθρο: IΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ (1929)